РЕДАКЦІЯ

Міжнародний науково-теоретичний журнал “Електроніка та системи управління” був створений у 2003 році. Його було опубліковано під назвою “Наукові праці Національного авіаційного університету”. Електроніка та системи керування Серія “до 2010 року.

Журнал присутній у списку наукових публікацій Національної академії наук України, який дозволяє журналу публікувати основні результати тез до інженерних наук.

Журнал щорічно надає 4 періодичних видання. ISSN: 1990-5548 (Друк). Свідоцтво про державну реєстрацію друкованих засобів масової інформації КВ №16720-5292 ПР від 21.05.2010 р.

Індексовано в:

  • Системи абстрагування та баз даних журналу: інформаційні служби EBSCO, індекс російської наукової цитації (RSCI), Національна бібліотека України ім. Вернадського, науково-технічна бібліотека Національного авіаційного університету, наукова електронна бібліотека
  • Пошукові системи в Інтернеті: Google Scholar, Просте біблійне дослідження, Метадані пошуку, Серійні реєстри ISSN, Каталог періодичних видань Ульріха.

Науковий журнал “Електроніка та системи управління” публікує оригінальні наукові роботи, що містять результати експериментальних і теоретичних досліджень, які не розглядаються для публікації в інших журналах.

Журнал призначений для публікації робіт з наступних напрямів: теорії та методів обробки сигналів, систем автоматичного управління, систем автоматизованого проектування, транспортних систем, математичного моделювання процесів та систем, електроніки та нано-електроніки.

Статті публікуються англійською мовою.

Шановні читачі та автори!

Дозвольте мені подякувати вам за ваш інтерес до нашого журналу “Електроніка та системи управління”.

Журнал має більш ніж 10-річну історію успішного видання найновіших і найцікавіших статей про електроніку (в тому числі мікро- та наноелектроніку) та систем та комплексів управління, особливо авіаційних. Вона включена в базу даних наукових журналів Google Scholar та в каталог універсальних серій Ulrich.

Прочитайте наш журнал та подайте свої документи, щоб бути в курсі академічного суспільства України та світу!

З повагою, В.М. Синеглазов, доктор технічних наук, доктор технічних наук, редактор журналу.