Odometer navigation systems

О.К. Аблесімов, С. Саадатфар

Abstract

 The possibility of modernization of  odometer navigation systems based on integrated computer technology is considered

Keywords

навігація; одометр; координати; місцеперебування; пункт призначення; дирекційний кут; шляхова система; курсова система; обчислювач

References

Аблесімов О. К. Автоматичне керування рухомими об’єктами й технологічними процесами / О. К. Аблесімов, Є. Є. Александров, І. Є. Александрова – Харків: НТУ “ХПІ”, 2008. – 443 с.

Аблесімов О. К. Автоматизація процесів топоприв’язки рухомих об’єктів / О. К. Абле-сімов, О. М. Дьяконова // Електроніка та системи управління. – 2009. – №2(20). – С. 118 – 121.

Full Text: PDF