Subsystem of providing of effectiveness and efficiency of the system of exploitation of technical complexes

 

М.Ю. Заліський, В.В. Німич, І.М. Яшанов

Abstract

 The methodic is resulted about the construction of subsystem of providing of effectiveness and efficiency of the system of exploitation of technical complexes in a civil aviation, which is based on the substantive provisions of international standards of ISO of series 9000 and wide use of modern information technologies and facilities.

Keywords

система експлуатації; результативність та ефективність; засоби зв’язку; навігації та спостереження; якість надання послуг

References

Правила технічної експлуатації наземних засобів радіотехнічного забезпечення в цивільній авіації України. – Чинні від 08.05.2007.

Заліський М. Ю. Ефективність функціонування систем експлуатації технічних комплексів в авіації / М. Ю. Заліський, В. В. Німич, О. В. Соломенцев, І. М. Яшанов // Проблеми інформатизації та управління. – 2009. – № 4 (28). – С. 55 – 59.

ДСТУ ISO 9000:2001. Системи управління якістю. Основні положення та словник. – Чинний від 10.01.2001.

ДСТУ ISO 9001:2001. Системи управління якістю. Вимоги. – Чинний від 10.01.2001.

ДСТУ 2389–94. Технічне діагностування технічного стану. Терміни та визначення. – Чинний від 01.01.1995.

Заліський М. Ю. Обґрунтування структури системи менеджменту якості // Електроніка та системи управління / М. Ю. Заліський, В. В. Німич, І. М. Яшанов – 2008. – №1 (15). – С. 153 – 157.

Заліський М. Ю. Оцінка відповідності процесів // Проблеми інформатизації та управління / М. Ю. Заліський, В. В. Німич, І. М. Яшанов – 2009. – № 2 (26). – С. 52 – 57.

Мелкумян В. Г. Технологічні системи обслуговуючого типу. Елементи теорії проектування і прикладні задачі експлуатації. – К.: НАУ, 2003. – 171 с.

Full Text: PDF